Про журнал

Науковий журнал з історії та архівознавства

“СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ”

Журнал засновано у 2005 р.

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2227-183Х (Print), ISSN 2413-8762 (Online)

Фахове видання з історичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2015 р. №1021

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20386-10186ПР від 5.11.2013 р.

Робочі мови: англійська, українська, російська.

Співзасновники журналу:

– Інститут історії України Національної академії наук України;

– Сумський державний університет;

– Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

– Національна спілка краєзнавців України.

Журнал має формат 70х108/16 і виходить 2 рази на рік.

Обсяг видання становить від 100 до 250 сторінок.

Журнал розрахований на науковців-істориків, які досліджують проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства.

“Сумський історико-архівний журнал” має постійні рубрики: “Архівознавство”, “Мемуаристика. Епістолярії”, “Історіографія. Джерелознавство”, “Історія України”, “Всесвітня Історія”. У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо).

Особливістю журналу є велика кількість текстів невідомих або маловідомих письмових джерел з науковими коментарями, а також джерелознавчих розвідок. Значна кількість матеріалів супроводжуються ілюстраціями: фото, малюнки, схеми, таблиці.