ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЕПОХУ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧО-ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

БОДНАРЮК Б.М.

  • У статті автор розглядає процес формування і головні етапи розвитку візантійської
    літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя (ІV-ХІІ ст.) в контексті
    феноменологічного висвітлення її жанрових й текстуальних особливостей. Акцент робиться
    на джерелознавчо-історіографічний аспект. Разом з тим, автор висвітлює духовно-світоглядні орієнтири й етичні пріоритети візантійської літературної традиції, аналізує твори найвідоміших візантійських письменників, поетів, істориків, полемістів та богословів.

  • БОДНАРЮК Б.М.  – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, доцент (Україна).

  • ЗАВАНТАЖИТИ.