АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЧИНОВНИЦТВА В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

ДЕГТЯРЬОВ С.І.

 • Автор актуалізує проблему вивчення історії цивільного чиновництва на українських
  землях періоду Російської імперії. Окреслено спектр найбільш малодосліджених аспектів
  цієї тематики: соціальний склад українського чиновництва; процес входження української
  службової еліти до бюрократичної системи Російської імперії у кінці ХVIII ст.; рівень
  освіти державних службовців на українських землях; види службових порушень і
  зловживань та їх причини; система заохочень чиновників. Зроблено висновки про те,
  що протягом другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст. цивільні чиновники України
  змогли зберегти низку специфічних рис соціокультурного характеру, які виділяли їх на
  загальному фоні бюрократії Російської імперії.

 • ДЕГТЯРЬОВ С.І.  – Сумський державний університет, доктор історичних наук, доцент (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.