АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО В. ЧОРНОВОЛА, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ АРХІВІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.

 • У цій статті зроблений огляд джерельної бази дослідження одного з відомих
  українських громадсько-політичних і державних діячів ХХ століття – В’ячеслава
  Чорновола. Зрозуміти історичну реальність, історичну постать чи історичні процеси
  не можливо, як відомо, без вивчення інформації, яку містять джерела – реалії людської
  діяльності. У цьому контексті, пріоритетом для дослідників вивчати матеріали, що
  зберігаються у фондах архівів. Вивчення архівних документів має важливе значення для
  вивчення такої неординарної особистості української історії, як В. Чорновіл. Тому у цій
  статті розглядається про те, яку інформацію про В. Чорновола можна знайти у фондах
  Центрального архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Виявлені в ЦДАГО
  України джерела містять об’ємну, ґрунтовну й різноманітну інформацію. Вони
  охоплюють різні періоди його життя та сфери діяльності. В них міститься інформація
  про його батьків, навчання, роботу в ЗМІ, громадсько-політичну діяльність, а також
  особливості провадження слідчих і судових дій над ним у кінці 1960-х – на початку
  1970-х років. Цей великий джерельний комплекс матеріалів ще не отримав ретельного
  наукового вивчення.

 • ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.  – доктор історичних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.