Склад редколегії

Дегтярьов Сергій Іванович – головний редактор, доктор історичних наук, доцент Сумського державного університету, член Національної спілки краєзнавців України, м.Суми, Україна;

Бажан Олег Григорович – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член Національної спілки краєзнавців України, м.Київ, Україна;

Боднарюк Богдан Михайлович – доктор історичних наук, доцент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м.Чернівці, Україна;

Боряк Геннадій Володимирович – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, м.Київ, Україна;

Гончаренко Анатолій Володимирович – заступник головного редактора, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, м.Суми, Україна;

Гуржій Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, м.Київ, Україна;

Даниленко Віктор Михайлович – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, м.Київ, Україна;

Дьомін Олег Борисович – доктор історичних наук, професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, м.Одеса, Україна;

Звагельський Віктор Борисович – кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник з історії України, завідувач НДЦ історичного краєзнавства, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету, член Національної спілки краєзнавців України, м.Суми, Україна;

Кринко Євген Федорович – доктор історичних наук, заступник директора Інституту соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного наукового Центру Російської академії наук, м.Ростов-на-Дону, Росія;

Ігнатуша Олександр Миколайович – доктор історичних наук, професор Запорізького національного університету, м.Запоріжжя, Україна;

Меньковський В’ячеслав Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри історії Росії Білоруського державного університету, м.Мінськ, Білорусь;

Нестеренко Вадим Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії Сумського державного університету, м.Суми, Україна;

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, м.Київ, Україна;

Папакін Георгій Володимирович – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, в.о. директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, м.Київ, Україна;

Реєнт Олександр Петрович – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України, м.Київ, Україна;

Романюк Іван Миронович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, м.Вінниця, Україна;

Стемпняк Владислав – доктор філософії, професор, генеральний директор архівів Польщі, м.Варшава, Польща;

Суляк Сергій Георгійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри вітчизняної історії Інституту історії та державного управління Придністровського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, головний редактор наукового журналу «Русин», м.Кишинів, Молдова;

Черкасов Олександр Арвелодович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної історії Сочинського державного університету, провідний науковий співробітник науково-дослідницької лабораторії історії, археології та етнографії Сибіру Національного дослідницького Томського державного університету, головний редактор наукового журналу «Былые годы», мм.Сочі-Томськ, Росія;

Шмігель Міхал – доктор історичних наук, доктор філософії, доцент кафедри історії факультету гуманітарних наук Університету Матея Бела, науковий співробітник Інституту соціально-культурних досліджень Університету Матея Бела, м.Банська Бистриця, Словаччина;

Щербак Микола Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна.