БЕЗДЕРЖАВНИКИ Й УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В 1900-х РОКАХ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

КУДІНОВ Д.В.

 • Аналізується огляд істориками проблеми взаємодії організацій анархістів й
  українського селянства. У висвітленні діяльності анархістів виділяються дві
  історіографічні тенденції – радянська з негативною установкою на програмові
  завдання та тактику бездержавників і сучасна, що спирається на адекватне
  розуміння поглядів анархістів. Акцентується описання істориками діяльності
  анархістів у сільській провінції в Чернігівській, Подільській, Катеринославській і
  Херсонській губерніях. Найбільша увага приділена описанню діяльності “Союзу бідних
  хліборобів” у Гуляй-Полі.

 • КУДІНОВ Д.В.  – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.