ЦИГАНИ УКРАЇНИ: ПОЛІТИКА ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ОСІЛИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ (1920-1950-ті РОКИ)

МІРОНОВА І.С.

 • Проаналізовано політику радянського уряду щодо переведення циган
  України на осілий спосіб життя у 1920-1950-ті роках. Виділено основні етапи її
  реалізації. Показано, що для першого етапу (1926-1935 рр.) характерним було
  заохочення та сприяння уряду до промислового і сільськогосподарського переселення
  циган; для другого (1936-1955 рр.) – зміна позиції уряду щодо національної політики
  в цілому та національних колгоспів зокрема; для третього (1956-1962 рр.) –
  остаточне переведення циган на осілий спосіб життя. Доведено, що політика
  радянської влади щодо циган носила непослідовний та незавершений характер, що
  сприяло не вирішенню проблем, а їх накопиченню.

 • МІРОНОВА І.С. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, доктор історичних наук, доцент.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.