Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 – на початку 1942 рр.

НЕСТЕРЕНКО В.А.

 • Початковий етап радянсько-німецького протистояння в період Другої світової
  війни склався вкрай невдало для радянської сторони. Це стосується і спроб
  розгортання партизанської боротьби у ворожому тилу. Домінування наступальної
  стратегії у передвоєнний час, покладення основного керівництва й організації
  партизанського руху на партійні структури, наявність значного прошарку населення,
  невдоволеного політикою радянської влади і готового до співробітництва з
  окупаційними властями – це основні аспекти фактичної поразки радянських
  партизанів у 1941 р., яким і присвячена стаття.

 • НЕСТЕРЕНКО Вадим Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, в.о.
  завідувача кафедри історії Сумського державного університету.

 • СКАЧАТИ.