ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ КУЛЬТОВИХ СПОРУД У 20-х РОКАХ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У м. ПОЛТАВА)

НІМЕНКО Н.А.

 • У статті простежується історія шедевру дерев’яної архітектури –
  Покровської церкви, яка була збудована у Ромнах у 1764-1770 рр. коштом останнього
  кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та представника козацької
  старшини Давида Чорного, а у 1908 р. завдяки унікальному науковому експерименту М.
  Макаренка перенесена до Полтави. Акцентується увага на внеску краєзнавців, вчених,
  окремих організацій у справу охорони старовинної пам’ятки.
  Публікується документ, складений у 1923 р. директором Полтавського музею М.
  Рудинським на захист Покровської церкви.

 • НІМЕНКО Н.А. – Сумський державний університет, викладач, науковий співробітник.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.