Ю.М.Бразоль-Леонтьєва і М.Ф.Сумцов (з історії колекціонування на Сумщині)

ПОБОЖІЙ С.І.

  • У статті подається архівний документ, з якого автор робить висновок про
    склад зібрання художниці Юлії Бразоль-Леонтьєвої. Коментар документу подається
    на тлі мистецького життя Лебедина другої половини 1910-х років.

  • ПОБОЖІЙ Сергій Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент Української
    Академії банківської справи НБУ.

  • СКАЧАТИ.