ВОЛГО-КАМСЬКИЙ КРАЙ У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

ВАЛЄЄВ Н.М., КОРНИЛОВА І.В., МАГСУМОВ Т.А.

 • У статті акцентовано увагу на все більш зростаючій ролі в останні два
  десятиліття регіональної історіографії, у тому числі досліджень вчених і краєзнавців
  Волго-Камського краю. Відмічається ціла низка безперечних досягнень та успіхів у
  розвитку науково-організаційної та краєзнавчої роботи у вивченні історичного минулого,
  культурного життя й повсякденності російської провінції, що свідчить про початок
  нового етапу у краєзнавстві. Найбільш суттєві інтелектуальні досягнення істориків у
  галузі локальної історії аналізуються у площині корінних перетворень російської
  історичної науки і проведення комплексної аналітики регіональних процесів. Виявляються
  фундаментальні тенденції та детермінанти даного процесу, характеризуються найбільш
  значимі публикації, у тому числі узагальнюючі праці з історії Волго-Камського краю. В
  усіх монографічних дослідженнях прослідковується роль провінції у долі Росії.
  Історіографічний аналіз регіонального локуса сфокусований на створенні вченими
  комплексного і багаторакурсного образу історії Прикамського краю.

 • ВАЛЄЄВ Н.М. – Академія наук Республіки Татарстан, доктор філологічних наук, професор.
  КОРНИЛОВА І.В. – Академія наук Республіки Татарстан; Набережночелнинський державний педагогічний університет,
  доктор історичних наук, доцент.
  МАГСУМОВ Т.А. – Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень; Набережночелнинський
  державний педагогічний університет, кандидат історичних наук, доцент.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.