Діяльність та реорганізація львівських профспілок “Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи” та “Товариства поступового” в середині ХІХ століття

БЕРЕСТ І.Р.

  • В статті зроблено спробу проаналізувати ситуацію в середовищі профспілок львівських друкарів, що призвела до реорганізації та об’єднання у нову професійну організацію. Акцентовано значну увагу на важливому значенні профспілкових організацій в системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Галичини в середині ХІХ століття.

  • профспілка, взаємна допомога, робітники, товариство, друкарі.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.