Архівний менеджмент в освітній системі України

БЕЗДРАБКО В.В. 

  • У статті висвітлено чинники реформування архівної освіти в Україні 1990-2000-х років, шляхи модернізації її змістового наповнення. Визначено місце і значення архівного менеджменту як навчальної дисципліни в підготовці архівістів. Представлено чинні авторські курси з керування архівами, зауважено на їх науковому змісті та навчальній спрямованості. Зазначено на перспективності архівного менеджменту для підготовки фахівців та розвитку архівної галузі.

     

  • освіта, архівна освіта, архів, архівний менеджмент, керування документаційними процесами.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.