Соціальний захист дітей-сиріт у період пізнього сталінізму: спеціальні училища системи трудових резервів (1943-1953 рр.)

КОРОЛЬ В.М., КОРОЛЬ С.М.

  • Стаття присвячена висвітленню діяльності спеціальних училищ системи трудових резервів як інструменту здійснення соціального захисту дітей-сиріт у період пізнього сталінізму. Охарактеризовано різні типи навчальних установ. Проаналізовано шляхи і процедуру залучення підлітків до спецучилищ. З’ясовано особливості навчання і матеріального забезпечення у цих закладах.

     

  • пізній сталінізм, повоєнна відбудова, діти-сироти, соціальний захист, трудові резерви, спеціальні ремісничі училища, спеціальні сільськогосподарські училища, спеціальні гірничотехнічні училища.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.