XXVIII

БАЛУХ В.О., БАЛУХ О.В. (Чернівці) Толерантність і реформація: точки дотику
Завантажено 81 раз

КЛОЧКО М.О., ГОНЧАРЕНКО А.В. (Суми) Китай у міжнародних відносинах Російської імперії у 90-х роках ХІХ – на початку ХХ ст.: колоніальний проект “Жовторосія”
Завантажено 103 раз

ШМIҐЕЛЬ М. (Словакія), МЕНЬКОВСЬКИЙ В.I. (Білорусія) Біженці із Східної Європи в Чехословаччинi після Першої світової війни
Завантажено 80 раз

ГЕРАСЬКО М.О. (Батурин) Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII ст.
Завантажено 62 раз

СОСЮРА Л.Г. (Kиїв) Засади та принципи діяльності М. Драгоманова у колі громади (1859-1875 рр.)
Завантажено 55 раз

БОЖЕНКО А.О. (Харків) Модерне місто другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як єдність центру та периферії (на матеріалах м. Харків)
Завантажено 67 раз

ХОМЕНКО В.О. (Kиїв) Між Товариством українських поступовців та Українською партією соціалістів-революціонерів: політичний вибір Михайла Грушевського
Завантажено 77 раз

БІЛОБРОВЕЦЬ О.М. (Житомир) Акт проголошення Королівства Польського 5 листопада 1916 р. у польській суспільній думці в Україні
Завантажено 62 раз

МИХТУНЕНКО В.В. (Чернігів) Критика опозиційних партій Росії в роботах І.Я. Гурлянда (Н.П. Васильєва)
Завантажено 68 раз