Гірськ: містечко, що не відбулося.

Бондар О.М.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i38.p.5

 

Анотація. Стаття присвячена історії містобудівних процесів такого поселення як Гірськ в Чернігівський області. Унікальність цього села полягає в тому, що його розвиток розпочався ще за давньоруської доби і, ймовірно, не припинявся аж до наших днів, що є унікальним для регіону Північного Лівобережжя. На основі писемних, картографічних джерел, а також археологічних матеріалів, у статті здійснена спроба виокремити основні етапи розвитку цього населеного пункту.

Ще одна його особливість полягає в тому, що час від часу він міняв свій статус від села до містечка і навпаки. В містобудівному плані Гірськ унікальний тим, що в центральній частині збереглася його середньовічна планувальна структура, що включає в себе укріплений замок-двір господаря, який розташовувався на старому городищі, торгову площу перед ним, церковні комплекси, систему вулиць сформованих, принаймні, у XVI-XVII ст. та ін. Також завдяки даним писемних джерел для Гірська можна більш-менш чітко прослідкувати динаміку зміни населення починаючи від кінця XV ст. і аж до початку ХХІ ст.

Також в роботі здійснена спроба виокремити причини того, чому Гірськ маючи усі задатки міста на першому етапі свого існування, так і не перетворився на місто. Певно, що ключову роль в цьому зіграв статус містечка, як приватновласницького поселення, а також обмеженість впливу, хоч і значної, утім малорозвиненої сільськогосподарської округи.

Ключові слова: Гірськ, Велике князівство Литовське, Чернігівщина, Річ Посполита, Гетьманщина, місто, село, містечко.

ЗАВАНТАЖИТИ