Діяльність системи державних трудових резервів як фактор урбанізації у повоєнній Україні (1945 – початок 1950-х років).

Король  В.М.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i38.p.57

 

Анотація. Стаття присвячена аналізу ролі, масштабу впливу і значення діяльності системи трудових резервів для повоєнних урбанізаційних процесів в Україні.

Державні трудові резерви (ДТР) були радянською централізованою структурою, що здійснювала мобілізацію молоді, підготовку з неї кваліфікованих робітників та розподіл їх серед підприємств стратегічних галузей промисловості та інфраструктури. Діяльність системи трудових резервів стала специфічним фактором, що відіграв помітну роль в урбаністичному розвитку України періоду пізнього сталінізму.

Реальний вплив трудових резервів на урбанізаційні процеси полягав у:

– механічному переміщенні значної кількості молоді з сільської місцевості до міст;

– перетворенні потенційних працівників аграрної сфери на індустріальних робітників, збільшенні питомої ваги робітничої верстви порівняно з колгоспно-радгоспним селянством;

– створенні умов для прищепленні молоді, призваної з села, міського способу життя, інкорпорації її до міського суспільства.

Призови молоді до закладів ДТР під час повоєнної відбудови призвели до організованої міграції близько трьох чвертей мільйона юних осіб з сільської місцевості до міста. Наймасштабнішим напрямком такого централізованого переміщення під егідою трудрезервів були міста Східної України (переважно Донбасу).

Мобілізовані з села хлопці та дівчата залучалися до позааграрних галузей економіки. Вони були змушені швидко призвичаюватися до анонімних взаємодій серед численного міського населення, неодмінно змінювали свій спосіб життя і ставали частиною нового покоління урбанізованого суспільства.

Система державних трудових резервів СРСР стала для сталінського тоталітарного режиму одним з інструментів контролю та регулювання урбанізаційних процесів у країні.

Ключові слова:  місто, система трудових резервів, пізній сталінізм, трудова мобілізація, міграція, школи ФЗН, ремісничі училища, урбанізація, післявоєнна відбудова, молодь.

ЗАВАНТАЖИТИ