Невідомий документ про боротьбу радянських силових органів проти ОУН мельниківського спрямування у Чернівецькій області (16 травня 1947 р.)

Ільницький В.І., Кантор Н.Ю. Невідомий документ про боротьбу радянських силових органів проти ОУН мельниківського спрямування у Чернівецькій області (16 травня 1947 р.)

 

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2020.i34.p.40

 

Анотація. У статті публікується та аналізується доповідна записка від 16 травня 1947 р. про агентурну роботу із викриття та ліквідації підпілля ОУН мельниківського спрямування на території Чернівецької області (Галузевий державний архів Служби безпеки України, ф. 13: колекція друкованих видань КДБ УРСР, справа 372, том 62, арк. 253–262), яка є важливим документом як про історію протистояння радянської репресивно-каральної системи із українським визвольним рухом, так і про діяльність ОУН (м). За інформаційним потенціалом публікований документ достатньо великий. У ньому розкриваються особливості агентурної роботи радянських силових структур по виявленню та ліквідації мельниківського підпілля у Чернівецькій області. Документ подає коротку історію формування та функціонування ОУН (м) упродовж 1940 – 1946 рр., наводиться перелік осіб, які були заарештовані. Водночас зазначається, що на 16 травня 1947 р. розроблялося 286 осіб за приналежністю до ОУН (м) та зазначаються категорії справ, по яких проходили ці особи (26 по агентурних справах, 4 по справах-формулярах, 8 за попередніми агентурними розробками, 248 за списковим обліком). Також наводиться короткий огляд агентурних справ («Тризубівці», «Музейники», «Недобиті»), справ-формулярів, попередніх агентурних розробок, які перебували в управадженні УМДБ Чернівецької області. Публіковані витяги із агентурних справ показують масштаби розшукової роботи радянських силових структур та повноту володіння ними інформацією. Інформація збиралася та періодично оновлювалася про підпільників не лише на території УРСР, але й за кордоном.

У статті показано, що радянські силові органи відводили центральне місце роботі з агентурою в комплексі протинаціоналістичних заходів. Однак, незважаючи на масовий тиск, використання брутальних методів боротьби репресивно-каральних органів проти українського визвольного руху, підпілля продовжувало діяти у Карпатському краї ОУН та користуватися широкою підтримкою населення.

Окрім цього показаний окремий напрямок роботи радянських силових структур, яким стала розробка ОУН (м). Остання хоч і не мала широкої мережі діючих осередків на території Західної України, проте колишні її члени вважалися радянською адміністрацією потенційно небезпечними, а вдтак потрапляли у розрозробку. При цьому розробка та виявлення мельниківців тривали не тільки на території України, але й за кордоном.

 

Ключові слова: ОУН (м), агентура, Чернівецька область, репресивно-каральні органи.

ЗАВАНТАЖИТИ