Проблема співвідношення категорії «миру» в «Государі» Макіавеллі і «Політичному заповіті» Рішельє

Саранов С.В.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2023.i41.p.42

 

Анотація. Мета статті – розглянути проблему співвідношення категорії «миру» у «Государі» Макіавеллі та «Політичному заповіті» Рішельє. Окрім загальнонаукових методів дослідження основним методом дослідження виступає порівняльно-історичний метод. Наукова новизна полягає в тому, що вперше здійснюється комплексний порівняльний аналіз категорії «миру» у «Государі» Макіавеллі та «Політичному заповіті» Рішельє. Представлено авторську концепцію внутрішньої структури категорії «миру» з урахуванням привнесення до цієї структури допоміжних елементів. Окрім цього,  вперше в історіографії досліджуваного питання аналіз категорій «миру» в «Государі» та «Політичному заповіті» проведено на основі положень методологічної статті французького історика Марка Блоку «До порівняльної історії європейських суспільств». Висновки. Порівняльний аналіз категорії «миру» в «Государі» та «Політичному заповіті» Рішельє показує продуктивність методологічних позицій статті Марка Блока «До порівняльної історії європейських суспільств», а також точки зору Лео Штрауса висловленої в його концепції «трьох хвиль сучасності» щодо розриву Макіавеллі зв’язку з «досучасною» політичною думкою. Автор стверджує, доповнюючи думку та аргументацію Лео Штрауса, що в контексті аналізу категорії «миру» розрив був здійснений Макіавеллі, насамперед, з традицією Святого Августина та Томи Аквінського. Навпаки, на на думку автора, Рішельє в «Політичному заповіті» намагається пов’язати дві традиції, макіавелліївську та «досучасну», намагаючись запропонувати «компромісний варіант».

Ключові слова: «Государ», «Політичний заповіт», категорія «миру», Марк Блок, Лео Штраус.

ЗАВАНТАЖИТИ