Специфіка формування системи охорони здоров’я дорослого населення нових соціалістичних індустріальних міст останньої третини ХХ ст.

 Специфіка формування системи охорони здоров’я дорослого населення нових соціалістичних індустріальних міст останньої третини ХХ ст.

Магсумов Т.А., Нігматулліна М.О. 

 

Анотація. Аналізується розвиток терапевтичної служби молодого міста епохи “розвинутого соціалізму”, що стала основою створення міської системи охорони здоров’я у пізньорадянських індустріальних центрах. Виявлені проблеми й досягнення на цьому шляху, виділені специфічні особливості створеної на початок “Перебудови” системи міської охорони здоров’я, що різко відрізняли новіе соціалістичні індустріальні центри від міст європейської частини країни. У досліджуваний період у Набережних Челнах була проведена велика робота з налагодження терапевтичної служби. На момент початку будівництва промислових підприємств у місті було одне терапевтичне відділення центральної районної лікарні. Були відкриті лікарні та поліклініки, для обслуговування робітників функціонували здоровпункти, цехова служба. Терапія була основою всіх спеціалізованих медичних послуг, тому нарощування цієї служби багато у чому відповідало потребам міста, що будувалося. У результаті, на базі терапевтичної служби були сформовані спеціалізовані відділення, які у подальшому будуть працювати як самостійні служби. В умовах швидкого демографічного зростання у місті йшло постійне розширення мережі медичних установ, збільшення їх кадрового потенціалу та зростання оснащеності матеріально-технічною базою. Це стало основою для головного результату діяльності терапевтичної служби міста за цей період – переходу від територіально-виробничого принципу обслуговування пацієнтів до територіально-спеціалізованого. Ці результати дозволили зберегти позитивну динаміку розвитку охорони здоров’я міста у подальші роки “Перебудови” і розпаду СРСР, коли синхронно стан галузі в цілому по країні різко погіршився.

Ключові слова: історія охорони здоров’я, терапевтична служба, СРСР, Набережні Челни, лікувально-профілактичні установи, розвинутий соціалізм.

ЗАВАНТАЖИТИ