Інтеграція комуністичної пропаганди в систему освіти СРСР в 1920-х роках: історико-політологічний аспект

Гриценко А.П., Мозговий О.С.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2023.i41.p.5

 

Анотація. У статті авторами досліджується вплив комуністичної пропаганди на систему освіту в СРСР. Аналізується роль системи освіти в поширенні комуністичної пропаганди з метою формування нового, радянського типу людини. В ході аналізу встановлено, що в основі поширення пропаганди через систему освіти лежить конфлікт між баченням комуністичної революції Марксом та Леніним. Маркс вважав, що комуністична революція має відбутися в індустріально-розвиненій країні з численним робітничим класом, в той час як Ленін прагнув здійснити революцію в Росії, яка під критерії Маркса не підпадала. Тому Ленін прагнув компенсувати це масованою пропагандою, яка мала додати населенню Росії революційного запалу, і освіті тут відводилась першочергова роль.

Ключові слова: радянська пропаганда, освіта, СРСР, марксизм, ленінізм, виховання, трудові школи, філософія освіти, засоби масової інформації, політична система, політична освіта.

ЗАВАНТАЖИТИ