№ ХІІ-ХІІІ, 2011

ПАПАКІН Г.В. (Київ) Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА

РОГОЗОВСЬКА А.В., РОМАНЮК І.М. (Вінниця) Історіографія історії середньовічного Поділля в контексті битви на Синіх Водах 1362 р.

ЛУНЯК Є.М. (Київ) Праці П’єра Шевальє як перші дослідження з історії Хмельниччини у Франції

ЛОБКО Н.В. (Суми) Матеріали загальноросійських переписів: інформаційний потенціал та особливості використання у генеалогічних дослідженнях

ДЕГТЯРЬОВ С.І., ТЮТЮННИК В.В. (Суми) Майнові документи родини Розумовських (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

ЛЕМІШ Н.О. (Конотоп) “Рапорт” як основний вид звітної документації адміністративних установ Лівобережної України першої половини ХІХ ст. (за матеріалами фондів Державного архіву Чернігівської області)

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) М.Нестеров і Сумщина. До питання про іконографію та стиль церковного живопису художника для Троїцького собору в Сумах

ВЛАСЕНКО В.М., ПОБОЖІЙ С.І. (Київ-Суми) До біографії Степана Федоровича Колесникова (за матеріалами Архіву Югославії)

ПАРХОМЕНКО В.А. (Миколаїв) Військова політика Української Центральної Ради: очима її сучасників

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Чернетка однієї праці Дмитра Багалія

БАЖАН О.Г. (Київ) Сторінки політичної біографії Петра Шелеста

ПОТАПЕНКО С.П. (Київ) До історії канцелярій Слобожанщини другої половини XVIII ст. (про канцеляристів і їхні долі після 1765 р.)

ЗЕМСЬКИЙ Ю.С. (Київ) Націоналізація свідомості російської громадськості середини ХІХ ст.: провладний та громадянський проекти

КЛЮЄВА О.О. (Суми) До біографії Т.Г.Шевченка (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

CОРОКИНА Л.Ф. (Суми) Видатний вчений-лісівник (до 150-річчя від дня народження В.Д.Огієвського)

ГЛУШАН О.В. (Київ) Становлення особистості С.В.Бородаєвського: дитячі та юнацькі роки

КУДІНОВ Д.В. (Суми) Страйки залізничників Сумської лінії Харківсько-Миколаївської залізниці в 1905 р.

ФЕДОРОВА Л.Д. (Київ) Спорудження пам’ятників на честь видатних історичних діячів України Київським відділом Російського воєнно-історичного товариства

ПЕТРЕНКО І.Д. (Кіровоград) Деякі аспекти діяльності уповноважених Наркомату (Міністерства) заготівель СРСР на Кіровоградщині в 1944-1946 рр. та їх наслідки

КАПІТАН Л.І. (Мукачево) Науково- педагогічна інтелігенція Закарпаття повоєнного періоду: політико-адміністративний тиск влади як елемент національної політики в умовах “радянізації”

КАШУБА О.В. (Київ) Навчання цензорського складу Головного управління по охороні державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР

ХМУЛЯК М.В. (Київ) Британсько-американські протиріччя щодо політики в Іраці з приходом до влади уряду Г.Брауна

АРЦЫБАШЕВА Т.Н. (Курск, Россия) Монастыри северо-восточной Украины

ДІАНОВА Н.М. (Одеса) Роль архієпископа Інокентія (Борисова) у відродженні православних святинь Криму

ПИЛИПІВ І.В. (Івано-Франківськ) Діяльність єпископів Станіславської єпархії УГКЦ з організації та розвитку духовної семінарії в 1907-1945 рр.

С.П. (Суми) Спогади генерала

КОРНІЄНКО О.М. (Суми) Повстанський рух 20-х – 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині: Т.1. / автор-упорядник: Іванущенко Г.М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2011. – 340 с.: іл.

ВЛАСЕНКО В.М. (Київ) Якімова Антоніна. Українці в Болгарії: філософія історичного буття. – Софія, 2011. – 100 с.

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Академія пам’яті Ярослава Дашкевича (25.02.2011)

ГОНЧАРОВА І.Є. (Суми) Хроніка життя Державного архіву Сумської області