№ Х-ХІ, 2010

ШАЙКАН Валерій (Кривий Ріг) Підготовка до Другої світової війни: ідеологічний аспект

МИХАЙЛУЦА М.І. (Одеса) Матеріальні втрати церковних святинь на Ізмаїльщині (1941-1945 рр.)

ШАЙКАН Валентина (Кривий Ріг) Явища-феномени гітлерівської окупаційної доби в Україні: причини виникнення

КОРОЛЬ В.М. (Суми) Дані про людські втрати на фронті у матеріалах німецької і радянської пропаганди (за інформацією окупаційних видань Сумщини та Радянського інформбюро 1941-1943 рр.)

ДУБИК М.Г. (Київ) Діти війни: кілька описів власної долі

ВОВК О.В. (Суми) Червоний партизанський рух в Україні і органи НКВС-НКДБ (1941-1944 рр.)

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Описи сіл Великий Самбір та Малий Самбір 1760 р.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ О.М. (Київ) Революційна українська партія в працях дослідників 1917-1920-х років

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Листи Олександра Оглоблина до Дмитра Багалія як джерело до історії діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. (1929-1934 рр.)

ВЛАСЕНКО В.М., ГЛУШАН О.В. (Київ) Робота С.В.Бородаєвського в Українській Господарській Академії (штрихи до науково-педагогічної біографії)

БАЖАН О.Г. (Київ) “Шпигуни в сутанах”: до питання про масштаби політичних репресій серед духовенства та віруючих в УРСР у 1937-1938 рр.

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) “Страсть к поездкам по деревням Малороссии”. Спогади про Петра Левченка як матеріал до біографії художника

ДУБРОВИНСКИЙ С.Б. (Ташкент) К истории становления и развития микробиологии и эпидемиологии в Средней Азии – профессор А.Д.Греков (1873-1957). Из воспоминаний старого эпидемиолога

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Одесса) К воспоминаниям профессора Самуила Борисовича Дубровинского (1885-1975) о микробиологе и эпидемиологе А.Д.Грекове

ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ В.Б. (Суми) Про порубіжні землі на південному сході Русі у другій половині ХІІ ст.

КОРНІЄНКО О.М. (Суми) Деякі аспекти комплектування та мобілізації Сумського слобідського козацького полку в другій половині XVII-XVIII ст.

ОСАДЧИЙ Є.М. (Суми) Сумська фортеця середини XVII-XVIII ст. (пам’яткознавчий аспект)

КРАВЧЕНКО О.М. (Чернігів) Заснування монастирів північного заходу Слобожанщини у козацьку добу

СМІРНОВ М.А. (Вінниця) До історії містечка Браїлів періоду володіння ним графами Потоцькими (ХVІІІ – початок ХІХ ст.)

ШЕВЧУК Б.Л. (Житомир) Волинська казенна палата – виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр.

ГОРДУНОВСЬКИЙ О.М. (Черкаси) Світові ціни на український хліб в ХІХ ст.

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Олександр Коваленко: штрихи до історичного портрета

САМСОНОВА І.В. (Київ) Діяльність громадських виконавчих комітетів у культурно-просвітницькій сфері

ГУМЕНЮК І.П. (Вінниця) Поєднання сімейного та шкільного виховання молоді у 1920-1940-х роках у селі Вівсяники (Козятинський район Вінницька область)

ПЕТРЕНКО І.Д. (Кіровоград) Розрахунки по трудоднях в колгоспах Кіровоградщини у 1946 р.

ВЛАСЕНКО В.М. (Київ) Povijest Ukrajine. Sazeta Ukrajine i ukrajinskog naroda od najstarijih vremena do Narancaste revolucije 2004. godine / Urednici: Duro Vidmarovic, Sergej Burda. Hrvatsko-Ukrajinsko drustvo. – Zagreb, 2009. – 380 s.

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упорядники Ігор Гирич та Катерина Рибалко. – Київ: Видавничий дім “Простір”, 2010. – 832 с.

ХРОНІКА

РЕД. До 55-річчя кандидата філологічних наук, доцента В.Б.Звагельського

РЕД. Мигаль Борис Кирилович