№ ІІ-ІІІ, 2007

БОРЯК Г.В. (Київ) Пріоритетні проекти та перспективні напрями діяльності архівних установ в інформаційній сфері (З доповіді на підсумковій колегії Держкомархіву України, лютий 2007 р.)

МАТЯШ І.Б. (Київ) Архівна та рукописна україніка як складова національного архівного фонду: зміст та обсяг поняття

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) Сергій Тимошенко – архітектор і політик

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Дослідник Шевченкової правди

ЧЕРНОБРОВ И.В. (Сумы) Д.Д.Плетнев – известный деятель медицины

ТРОЯН С.С. (Рівне) Джерельна база досліджень проблем німецького колоніалізму

НЕСТЕРЕНКО В.А. (Суми) Історіографія досліджень військової зони України

ГОНЧАРЕНКО О.М. (Переяслав-Хмельницький) Документальний комплекс архівно-кримінальних справ як джерело з історії геноциду єврейського населення окупованої України (1941-1944

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) Профессор Н.И.Кефер (1864-1944) и его воспоминания

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) До літературно-мемуарної творчості Костя Мацієвича

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина

СВЕТЛОВ А.Е. (Сумы) Влияние физико-географических условий на боевое применение ракетных и артиллерийских подразделений в современных локальных войнах и военных конфликтах

ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ В.Б. (Суми) “Стоять стязі в Путивлі…”

КОЗЛОВ О.М. (Суми) Вознесенська церква і родинний склеп Драгомирових

ПУЦКО В.Г. (Калуга, Россия) Глинский игумен Филарет Данилевский: новые материалы

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Повітові суди як елемент судової системи Російської імперії кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.

МАРЧЕНКО В.А. (Суми) Архівні документи розповідають про часи окупації Сумської області

ГРИЧАНОВСЬКА Л.М. (Суми) Про анотовані реєстри описів фондів Державного архіву Сумської області

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) Винар Богдан. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці

НІМЕНКО Н.А. (Суми) Вшанування пам’яті професора М.О.Макаренка

РЕД. ХІІІ Міжнародна наукова конференція “Слово о полку Ігоревім”

НІМЕНКО Н.А. (Суми) Про Вовчанську знахідку

РЕД. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ