№ І, 2005

ІВАНУЩЕНКО Г.М., ПОКИДЧЕНКО Л.А. (Суми) Діла минають – документи залишаються

ВЛАСЕНКО В.М., ВЛАСЕНКО В.В. (Суми) Корифей кооперативної справи (до 135-річчя від дня народження С.В.Бородаєвського

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) З родини Бородаєвських

ЧЕРНОБРОВ И.В. (Сумы) Земский врач К.А.Зильберник – организатор здравоохранения в Лебединском уезде (к 150-летию со дня рождения)

КОВАЛЕНКО О.С. (Суми) Муза Миколаївна Кашпуровська-Геллер (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) До біографії Кирила Юрійовича Арсеньєва – сумського воєводи 50-х років ХVII ст.

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Матеріали повітових судів як джерело до вивчення рекрутських наборів (за матеріалами Путивльського повітового суду)

ТКАЧЕНКО А.О. (Суми) Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України як джерело до вивчення правового регулювання банківської діяльності у 1917-1920 рр.

ГОНЧАРЕНКО О.М. (Переяслав-Хмельницький) Голокост на Київщині: джерелознавчий аналіз проблеми

САПУХІНА Л.П., БЄЛІНСЬКА Л.І. (Суми) Документи ХVII – початку ХVIII ст. з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею

КОРОГОД Г.І. (Суми) Земський Олександрівський сільськогосподарський банк (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

ПОДОЛЯКА Н. (Суми) Історія видавничої справи Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

ВОВК О.В. (Київ) Селянство Роменщини в опорі примусовій радянізації наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) З історії освітнього життя на Сумщині періоду німецької окупації 1941-1943 рр.

ПЛЕТНЬОВА В.І. (Суми) З досвіду роботи з порушниками закону “Про національний архівний фонд та архівні установи”

КОТЛЯРЕВСЬКА Н.М. (Суми) Основні напрямки маркетингу і менеджменту в архівній справі

ГРИЧАНОВСЬКА Л. (Суми) Матеріали з охорони та реставрації пам’ятників архітектури на Сумщині у Державному архіві Сумської області

ПОКИДЧЕНКО Л.А. (Суми) Видавнича діяльність – один з головних напрямків роботи Державного архіву Сумської області