№ VIII-IX, 2010

ПАПАКІН Г.В. (Київ) Український визвольний рух за Другої світової війни: специфіка джерельної бази

РАЗДОРСКИЙ А.И. (Санкт-Петербург, Россия) Книги таможенного и питейного сбора Лебедина и Мирополья ХVІІ в.

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Маловідомий опис м.Батурин 1760 р.

БОБРОВА М.И. (Харьков) Личная библиотека Е.И.Станевича (1775-1835) в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

ГОНЧАРЕНКО А.В. (Луганськ) Формування російської програми врегулювання Східного питання (березень-квітень 1876 р.): на основі документів Архіву зовнішньої політики Російської імперії

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) “В целях принятия мер к охране памятников старины и искусства” (Рапорт історика мистецтва Д.Гордєєва про поїздку до Лебединського повіту)

ВЛАСЕНКО В.М., ГЛУШАН О.В. (Київ) До історії Українського університетського угруповання для Ліги Націй

БАЖАН О.Г., ЗОЛОТАРЬОВ В.А. (Київ) Маловідомі джерела до історії “Великого терору”

КОРОЛЬ В.М. (Суми) Газета “Сумський вісник” як інструмент ідеологічної обробки населення в роки німецької окупації (1941-1943 рр.)

ПЕСЧАНИЙ О.О. (Київ) Австрійсько-українські стосунки 90-х років ХХ століття на сторінках “Вістей СУФА” та “Австрійсько-українського огляду”

ПІСКУН В.М. (Київ) “Землякам політика, а мені здається треба вперед культура і література” (Листи Бориса Лазаревського до Микити Шаповала)

АРТЮХ В.О., САДІВНИЧИЙ В.О. (Суми) “Покаяльний” лист поета Миколи Данька

ДУБРОВИНСКИЙ С.Б. (Ташкент) О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии: Д.К.Заболотный, М.А.Морозов, С.И.Златогоров и Л.В.Громашевский

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) К воспоминаниям С.Б.Дубровинского (1885-1975) о микробиологах и эпидемиологах: академике АН СССР и президенте Всеукраинской академии наук Д.К.Заболотном, члене-корреспонденте АН СССР С.И.Златогорове, академиках АМН СССР М.А.Морозове и Л.В.Громашевском

ЛОБКО Н.В. (Суми) З історії запровадження метричних книг на українських землях

КАПЛИН А.Д., МАТВЕЕНКО М.П. (Харьков) Харьковская епархия в условиях революционных событий 1917 г.

САМСОНОВА І.В. (Київ) Відносини між громадськими виконавчими комітетами та Радами робітничих, солдатських і селянських депутатів на прикладі Харківської, Чернігівської та Полтавської губерній

КОЖЕВНИКОВА А.А. (Сумы) Тип творческой личности в трактовке А.П.Чехова (к 150-летию со дня рождения писателя)

РОМАНЮК І.М., СМІРНОВ М.А. (Вінниця) Містечко Браїлів у період Української революції 1917-1920 рр.

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Особливий комендант (До біографії Михайла Ковенка)

ГЛУШАН О.В. (Київ) С.В.Бородаєвський – професор кооперації українських еміграційних вищих навчальних закладів

ДУБИК М.Г. (Київ) Німецькі підприємства в окупованій Україні (1941-1944 рр.)

ПРОХОРЕНКО О.А. (Київ) Характерні риси та особливості повсякденного життя науково-педагогічної інтелігенції 40-50-х років ХХ ст.

ВЛАСЕНКО В.М. (Київ) Атаманенко Алла. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність / Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діаспори, Українське історичне товариство. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 672 с.: іл.

ДМИТРУК В.І. (Київ) Урочистий пленум, присвячений 85-річчю Національної спілки краєзнавців України

СМЄХОВ В.М. (Київ) Шевченкіана української еміграції

РЕД. Презентація книги