№XXI, 2013

КАВУН А.А., МАГАСЬ В.О. (Житомир) “Просвіта” та влада в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
Скачано 4789 раз

ФОМСЬКА С.М. (Чернігів) Театральна діяльність товариства “Просвіта” Чернігівської губернії 1906-1918 рр.
Скачано 994 раз

КАГАЛЬНА М.В. (Київ) Забезпечення комунальними послугами вчителів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років
Скачано 612 раз

БОДНАРЮК Б.М., САНДУЛЯК І.Г. (Чернівці) Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.) (закінчення)
Скачано 933 раз

КИРИЧЕНКО Е.Б. (Харьков) Николай ІІ и российско-японские отношения в 1894-1904 гг.
Скачано 1082 раз

ОЛІЦЬКИЙ В.О. (Суми) Спроба офіцерів Сумського гусарського полку звільнити родину імператора Миколи ІІ з ув’язнення в Тобольську, грудень 1917 р. – лютий 1918 р.
Скачано 897 раз

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) Матеріали для вивчення життя та діяльності історика мистецтва. До 150-річчя від дня народження Є.К.Рєдіна
Скачано 597 раз

БУРІМ Д.В. (Київ) З історії діяльності Союзу українських студентів “Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (закінчення)
Скачано 815 раз

ОПАНАЩУК П.В. (Житомир) Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография / Д.В.Кудинов. – Сумы: ООО “Печатный дом “Папирус”, 2013. – 160 с.
Скачано 611 раз

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Київ) VI Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція
Скачано 547 раз

БЕРШАДСЬКА О.В. (Москва) Соціальні процеси на території міста-курорту Сочі у новітній час: історіографічний огляд

Скачано 501 раз