Толерантність і реформація: точки дотику

БАЛУХ В.О., БАЛУХ О.В.

  • У статті проаналізовано ґенезу та еволюцію феномену толерантності упродовж XVI-XVII ст., хоча категорія толерантності розглядається у контексті віротерпимості. На конкретних прик л адах охарактеризовано основні прояви толерантності на міжособистісному, державному і міждержавному рівнях. З’ясовано погляди У. Цвінглі, М. Лютера, Й. Бренца, Й. Денка, К. Швенкфельда та Дж. Локка на проблеми віротерпимості, свободи совісті та віросповідань.

  • толерантність, терпимість, Реформація, Євхаристія, свобода совісті, М. Лютер, У. Цвінглі, Й. Бренц, Нантський едикт, Й. Денк, К. Швенкфельд, Дж. Локк.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.