Толерантність і реформація: точки дотику

БАЛУХ В.О., БАЛУХ О.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті проаналізовано ґенезу та еволюцію феномену толерантності упродовж XVI-XVII ст., хоча категорія толерантності розглядається у контексті віротерпимості. На конкретних прик л адах охарактеризовано основні прояви толерантності на міжособистісному, державному і міждержавному рівнях. З’ясовано погляди У. Цвінглі, М. Лютера, Й. Бренца, Й. Денка, К. Швенкфельда та Дж. Локка на проблеми віротерпимості, свободи совісті та віросповідань.[/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

толерантність, терпимість, Реформація, Євхаристія, свобода совісті, М. Лютер, У. Цвінглі, Й. Бренц, Нантський едикт, Й. Денк, К. Швенкфельд, Дж. Локк.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]