Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.)

БОДНАРЮК Б.М., САНДУЛЯК І.Г.

 • В статті розглядається коло питань, пов’язаних з особливостями формування і
  становлення латинської літератури на території Італії в період Раннього Середньовіччя.
  Виділена проблематика орієнтована на аналіз та висвітлення розвитку літературної
  традиції протягом VІ-Х ст. Крім того, в статті характеризується творчість низки
  найбільш відомих тогочасних письменників, теологів та істориків.

 • БОДНАРЮК Богдан Михайлович – доктор історичних наук, доцент кафедри
  етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету
  імені Юрія Федьковича

  САНДУЛЯК Іван Георгійович – кандидат історичних наук, завідувая етнографічного
  музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного
  університету імені Юрія Федьковича.

 • СКАЧАТИ.