Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.)

БОДНАРЮК Б.М., САНДУЛЯК І.Г.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

В статті розглядається коло питань, пов’язаних з особливостями формування і
становлення латинської літератури на території Італії в період Раннього Середньовіччя.
Виділена проблематика орієнтована на аналіз та висвітлення розвитку літературної
традиції протягом VІ-Х ст. Крім того, в статті характеризується творчість низки
найбільш відомих тогочасних письменників, теологів та істориків.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

БОДНАРЮК Богдан Михайлович – доктор історичних наук, доцент кафедри
етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

САНДУЛЯК Іван Георгійович – кандидат історичних наук, завідувая етнографічного
музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]СКАЧАТИ.[/restab][/restabs]