ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЕПОХУ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧО-ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

БОДНАРЮК Б.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті автор розглядає процес формування і головні етапи розвитку візантійської
літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя (ІV-ХІІ ст.) в контексті
феноменологічного висвітлення її жанрових й текстуальних особливостей. Акцент робиться
на джерелознавчо-історіографічний аспект. Разом з тим, автор висвітлює духовно-світоглядні орієнтири й етичні пріоритети візантійської літературної традиції, аналізує твори найвідоміших візантійських письменників, поетів, істориків, полемістів та богословів.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

БОДНАРЮК Б.М.  – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]