Модерне місто другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як єдність центру та периферії (на матеріалах м. Харків)

БОЖЕНКО А.О.

  • В статті зроблено спробу прослідкувати взаємозв’язок структурних частин міста Харків у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., перш за все дослідивши дихотомію центру та периферії . Авторкою розглянуті основні методологічні концепції, пов’язані з центр-периферійними взаємозв’язками, досліджено погляди сучасників щодо структурування міста, деякі аспекти колонізації передмість та особливості повсякденного життя у центрі та периферії.

  • м. Харків, центр, периферія, агломерація, соціальна історія.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.