СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ЗАСАД ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

БУГРІЙ В.С.

  • У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано, що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Лазаревського, В.Антоновича та їх послідовників воно набуває нової якості, перетворюючись на самостійний напрям історичної науки. Характерними ознаками історичного краєзнавства стають всебічний аналіз фактичного матеріалу, наукова достовірність, репрезентативність джерельної бази.

  • БУГРІЙ В.С. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент (Україна).

  • ЗАВАНТАЖИТИ.