Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За матеріалами архіву Федеральної землі Берлін (Німеччина, Берлін)

БУРІМ Д.В.

  • В публікації досліджується діяльність Українського товариства допомоги
    біженцям в Німеччині за матеріалами фондів Архіву Федеральної Землі Берлін.

  • БУРІМ Дмитро Васильович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
    учений секретар Інституту української ареографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського
    НАН України.

  • СКАЧАТИ.