З історії діяльності Союзу українських студентів “Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (закінчення)

БУРІМ Д.В.

  • В публікації розглянуто діяльність Союзу українських студентів “Основа” при Високій
    Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. Опубліковано документи з історії Союзу.

  • БУРІМ Дмитро Васильович – кандидат історичних наук, старший науковий
    співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства ім.
    М.С.Грушевського НАН України.

  • СКАЧАТИ.