ДЕГТЯРЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Народився 27 квітня 1978 року.

Вищу освіту отримав на історичному факультеті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Протягом 2005-2008 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009 року – кандидат історичних наук. Тема дисертації «Матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.)».

У 2011-2014 роках навчався у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2015 року – доктор історичних наук. Тема дисертації «Чиновники цивільних державних установ України (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.): соціокультурний рівень, система заохочень і покарань».

У Сумському державному університеті працює з 2003 року.

З 2013 року – доцент кафедри історії.

З 2015 року очолює Науково-дослідний центр історичного краєзнавства Сумського державного університету. Керує роботами по виконанню фундаментального дослідження «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті» (15.01.10-01.15/17 ЗФ).

Офіційний представник в Україні міжнародного видавництва Academic Publishing House «Researcher» (APHR), що спеціалізується на виданні наукових журналів відкритого доступу з вихідними даними англійською мовою.

Член Національної спілки краєзнавців України.

Головний редактор наукових журналів «Сумський історико-архівний журнал», «Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya», «Gardarika», «Refereed Journal: History and Archaeology in Countries of Black Sea Basin».

Член редакційних колегій наукових журналів «Bylye Gody», «Asian Journal of Social and Human Sciences», «Journal of Advocacy, Research and Education», «Сумська старовина».

Автор близько 200 наукових статей та 1 монографії. Scopus Author ID: 55975410500.

Коло наукових інтересів – політика пам’яті, розвиток історичної пам’яті Північно-Східної України, соціально-економічна і політична історія Північно-Східної України, історія цивільного чиновництва Російської імперії, регіональна історія Сумщини.