УЧАСТЬ СПОРТСМЕНІВ УСРР В МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ У 1920-ті РОКИ

ДАНИЛЕНКО О.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Розкривається участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях в 1920-і роки.
Наголошується, що радянське керівництво відводило важливу роль спорту, передусім
як політично-пропагандистській справі як у внутрішньому житті, так і на міжнародній
арені. Показано, що протягом першої половини 1920-х років відбувалось становлення
системи радянського спорту, друга половина 1920-х років позначена активізацією
міжнародних контактів українських та іноземних спортсменів. В цей час на противагу
Олімпійським іграм проводились Всеукраїнські та Всесоюзні спартакіади, до участі в
яких запрошувались спортсмени з різних країн світу. Доведено, що протягом 1920-х років
Україна мала різнопланові міжнародні спортивні зв’язки.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДАНИЛЕНКО О.В.  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]