“Податкова система” і “податкова політика” УСРР у 1920-х роках: історіографічний та методологічний дискурси висвітлення

ДАНИЛЕНКО С.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена історично-теоретичним аспектам вивчення податкової
системи в УСРР 1920-х років, з’ясуванню спільного та відмінного між поняттями та
явищами “податкова система” і “система податків”. Акцентовано увагу на структурнофункціональних
символах НЕПу, які визначали його роль і місце в економічному житті
суспільства. Подається історіографічний огляд літератури з питань податкової тактики
і стратегії радянської влади у 1920-х роках. Відзначається довільне тлумачення понять
“податкова політика” і “податкова система”. Зазначається, що вони вирізнялися
базовими принципами, оперативними функціями та статусними ознаками. Для
об’єктивного їх висвітлення найоптимальнішими, на думку автора, є структурнофункціональний та
системно-структурний підходи з дотриманням історичних методів
дослідження складних соціальних систем.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДАНИЛЕНКО С.В. – Кандидит історичних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]