“Податкова система” і “податкова політика” УСРР у 1920-х роках: історіографічний та методологічний дискурси висвітлення

ДАНИЛЕНКО С.В.

 • Стаття присвячена історично-теоретичним аспектам вивчення податкової
  системи в УСРР 1920-х років, з’ясуванню спільного та відмінного між поняттями та
  явищами “податкова система” і “система податків”. Акцентовано увагу на структурнофункціональних
  символах НЕПу, які визначали його роль і місце в економічному житті
  суспільства. Подається історіографічний огляд літератури з питань податкової тактики
  і стратегії радянської влади у 1920-х роках. Відзначається довільне тлумачення понять
  “податкова політика” і “податкова система”. Зазначається, що вони вирізнялися
  базовими принципами, оперативними функціями та статусними ознаками. Для
  об’єктивного їх висвітлення найоптимальнішими, на думку автора, є структурнофункціональний та
  системно-структурний підходи з дотриманням історичних методів
  дослідження складних соціальних систем.

 • ДАНИЛЕНКО С.В. – Кандидит історичних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.