АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО В. ЧОРНОВОЛА, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ АРХІВІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У цій статті зроблений огляд джерельної бази дослідження одного з відомих
українських громадсько-політичних і державних діячів ХХ століття – В’ячеслава
Чорновола. Зрозуміти історичну реальність, історичну постать чи історичні процеси
не можливо, як відомо, без вивчення інформації, яку містять джерела – реалії людської
діяльності. У цьому контексті, пріоритетом для дослідників вивчати матеріали, що
зберігаються у фондах архівів. Вивчення архівних документів має важливе значення для
вивчення такої неординарної особистості української історії, як В. Чорновіл. Тому у цій
статті розглядається про те, яку інформацію про В. Чорновола можна знайти у фондах
Центрального архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Виявлені в ЦДАГО
України джерела містять об’ємну, ґрунтовну й різноманітну інформацію. Вони
охоплюють різні періоди його життя та сфери діяльності. В них міститься інформація
про його батьків, навчання, роботу в ЗМІ, громадсько-політичну діяльність, а також
особливості провадження слідчих і судових дій над ним у кінці 1960-х – на початку
1970-х років. Цей великий джерельний комплекс матеріалів ще не отримав ретельного
наукового вивчення.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В.Ф.  – доктор історичних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]