ЕТНОНІМ НАРОДУ БУЛГАР У ЗВЯЗКУ З ЇХ ЕТНІЧНИМ ПОХОДЖЕННЯМ

ФІННІК С.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті закріплюються основні досягнення автора з вивчення етноніму народу булгар. Їхня назва вживалася етнічно різними кочовими племенами Східної Європи, але в багатьох варіаціях. Автор розглядає варіанти вимови та інтерпретації тих складів, з яких складався етнонім “булгар”. Найбільш древньою, на його думку, була вимова у формі “бунгар”. Вона близька до тюркської мови, подібної чуваській, і закріпилася за болгарами Північного Дагестану (у “царстві гунів”). Сам етнонім отримує інтерпретацію “головне військо”. Спочатку він позначав найманців у гунів. Варіація цієї назви, відома нам у вигляді“бургар”, могла виникнути через змішування з іранським етнонімом кочового і напівосілого населення Передкавказзя – бурджанів (бурганів, булканів?). Піднесення хазар, на думку автора, було пов’язано з тим, що вони очолили опір всіх племен Передкавказзя арабам у 652/3 році. Булгари (бурджани) ж захистили тоді від арабів тільки себе.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ФІННІК С.В. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]