Театральна діяльність товариства “Просвіта” Чернігівської губернії 1906-1918 рр.

ФОМСЬКА С.М.

 • У статті проведено дослідження театрального напряму діяльності Чернігівського
  губернського товариства “Просвіта” у 1906-1918 рр. Висвітлено особливості організації
  та проведення аматорських вистав. Проаналізовано роль та місце народного театру у
  культурному вихованні громадянина.

 • ФОМСЬКА Світлана Михайлівна – аспіратка кафедри педагогіки і методики
  викладання історії та суспільних дисциплін, Інституту історії, етнології та правознавства
  ім. О.М.Лазаревського, Чернігівського національного педагогічного університету ім.
  Т.Г.Шевченка.

 • СКАЧАТИ.