Театральна діяльність товариства “Просвіта” Чернігівської губернії 1906-1918 рр.

ФОМСЬКА С.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті проведено дослідження театрального напряму діяльності Чернігівського
губернського товариства “Просвіта” у 1906-1918 рр. Висвітлено особливості організації
та проведення аматорських вистав. Проаналізовано роль та місце народного театру у
культурному вихованні громадянина.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ФОМСЬКА Світлана Михайлівна – аспіратка кафедри педагогіки і методики
викладання історії та суспільних дисциплін, Інституту історії, етнології та правознавства
ім. О.М.Лазаревського, Чернігівського національного педагогічного університету ім.
Т.Г.Шевченка.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]СКАЧАТИ.[/restab][/restabs]