Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII ст.

ГЕРАСЬКО М.О.

  • У статті досліджується розвиток цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі архітектури батуринських урядових будівель ХVIII ст., особливості їх розташування та побудови; встановлено розміри адміністративних споруд, охарактеризовано систему опалення та інтер’єр, досліджено допоміжні господарські та особливі будівлі, проаналізовано будівельні матеріали використані для спорудження адмінустанов, а також окреслено перспективи подальшого дослідження проблеми.

  • Батурин, архітектура, урядові будівлі, земський суд, сотенна канцелярія, будівельні матеріали.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.