Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів

Бездрабко В.В.

Анотація. Статтю присвячено одній із найважливіших і найскладніших завдань архівістики – теорії експертизи цінності документів. Незважаючи на репрезентативну наукову літературу, окремі її аспекти залишаються недостатньо розробленими. Ганс Бомс, один із найбільших європейських теоретиків і практиків архівістики ХХ ст., увійшов в історію розробками з експертизи документів. Основний зміст його теорії полягав у необхідності врахування комплексних підходів до визначення значущості документів, зокрема ціннісних рамок суспільства, особи. Він став першим, хто змінив офіційну парадигму архівів на суспільну, визнав корисність герменевтики для з’ясування мотивів створення документів, не торкаючись при цьому відносності об’єктивного й суб’єктивного відображення в них реальності.

Ключові слова: Ганс Боомс, архівознавство, архівіст, архів, архівна експертиза, теорія експертизи цінності документів, архівна макроекспертиза.

ЗАВАНТАЖИТИ