ПОСТРАДЯНСЬКЕ АРХІВОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ДЕКОМУНІЗАЦІЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

КАЛАКУРА Я.C.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Розглядаються особливості декомунізації архівознавства в
пострадянській Україні в контексті децентралізації та демократизації архівної
системи, висвітлюються провідні тенденції розвитку на шляхах перебудови
архівознавчої освіти і науки, оновлення кадрового потенціалу, відродження
національних традицій та його трансформації в українське, аналізується діяльність
провідних архівознавчих осередків та ключові напрями досліджень, їх проблематика
і зв’язок з теорією і практикою. З’ясовується сутність, концептуальні засади і критерії
визначення українського архівознавства, його відсепарування від російського і радянського, інтеграція у
європейський архівний простір та адаптація до світових стандартів.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

КАЛАКУРА Я.C. – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]