Чисельність учнівського контингенту шкіл системи трудових резервів Луганщини у відбудовчий період (1943-1950 рр.)

КОРОЛЬ В.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена аналізу кількісних характеристик діяльності навчальних
закладів системи трудових резервів Луганщини у період відбудови економіки України.
Зокрема, на основі статистичних звітів Ворошиловградського обласного управління
трудових резервів досліджується чисельність учнів шкіл ФЗН та гірничопромислових
шкіл. Вивчається динаміка змін чисельності та їх причини.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

КОРОЛЬ Віталій Миколайович – фахівець І категорії кафедри історії Сумського
державного університету, здобувач кафедри історії України Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]СКАЧАТИ.[/restab][/restabs]