СПОГАДИ ДІТЕЙ ВОЄННОГО ЧАСУ (1941-1945): ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ

КРИНКО Є.Ф.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті розглядаються джерела вивчення дитячої пам’яті про Велику Вітчизняну
війну. Головна увага приділена комплексам матеріалів, що відклалися у провідних
російських архівах, сучасним документальним публікаціям, а також усним розповідям.
Наявна джерельна база свідчить про те, що спогади дітей воєнного часу значною мірою
суперечливі та містять різні описи, що дозволяє говорити про різноманітні моделі
сприйняття історії війни.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

КРИНКО Є.Ф. – Інститут соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного наукового центру Російської академії наук, доктор історичних наук (Росія).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]