СПОГАДИ ДІТЕЙ ВОЄННОГО ЧАСУ (1941-1945): ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ

КРИНКО Є.Ф.

 • У статті розглядаються джерела вивчення дитячої пам’яті про Велику Вітчизняну
  війну. Головна увага приділена комплексам матеріалів, що відклалися у провідних
  російських архівах, сучасним документальним публікаціям, а також усним розповідям.
  Наявна джерельна база свідчить про те, що спогади дітей воєнного часу значною мірою
  суперечливі та містять різні описи, що дозволяє говорити про різноманітні моделі
  сприйняття історії війни.

 • КРИНКО Є.Ф. – Інститут соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного наукового центру Російської академії наук, доктор історичних наук (Росія).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.