ЧУТКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАСІБ МОБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

КУДІНОВ Д.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Аналізується й узагальнюється думка істориків про значення чуток періоду селянської революції початку ХХ ст. у спрямуванні соціальних виступів сільських жителів, керуванні корпоративною поведінкою селян. Акцентується увага на тому, що чутки слугували своєрідним камертоном селянської ідеології, а також соціальних очікувань селян. Тематика поговорів в історичних працях показана і з боку можливості їх розгляду як жанрового різновиду усної народної творчості.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

КУДІНОВ Д.В. – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]