ЧУТКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАСІБ МОБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

КУДІНОВ Д.В.

  • Аналізується й узагальнюється думка істориків про значення чуток періоду селянської революції початку ХХ ст. у спрямуванні соціальних виступів сільських жителів, керуванні корпоративною поведінкою селян. Акцентується увага на тому, що чутки слугували своєрідним камертоном селянської ідеології, а також соціальних очікувань селян. Тематика поговорів в історичних працях показана і з боку можливості їх розгляду як жанрового різновиду усної народної творчості.

  • КУДІНОВ Д.В. – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук (Україна).

  • ЗАВАНТАЖИТИ.