БЕЗДЕРЖАВНИКИ Й УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В 1900-х РОКАХ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

КУДІНОВ Д.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Аналізується огляд істориками проблеми взаємодії організацій анархістів й
українського селянства. У висвітленні діяльності анархістів виділяються дві
історіографічні тенденції – радянська з негативною установкою на програмові
завдання та тактику бездержавників і сучасна, що спирається на адекватне
розуміння поглядів анархістів. Акцентується описання істориками діяльності
анархістів у сільській провінції в Чернігівській, Подільській, Катеринославській і
Херсонській губерніях. Найбільша увага приділена описанню діяльності “Союзу бідних
хліборобів” у Гуляй-Полі.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

КУДІНОВ Д.В.  – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]