Страйковий рух українського селянства на початку ХХ століття: історіографічний огляд

КУДИНОВ Д.В.

 • Аналізуються погляди істориків на природу, класифікацію й статистику
  страйків селянства України початку ХХ ст. Відзначається вагомий внесок у розробку
  даного питання радянських дослідників А. Буцика, П. Котлова, П. Кудлая,
  М. Лещенка, Ф. Лося, О. Михалюка, Н. Мірза-Авакянц, І. Реви, Л. Сенчакової,
  А. Шестакова. Встановлюються відмінності в поглядах науковців на типологію
  страйків, їхню етапність, висування їх учасниками вимог, підрахунки кількості
  страйкових виступів, штрейкбрехерство, боротьбу “своїх селян” проти “приходьок”
  тощо. Розглядається стан вивчення дослідження теми страйкового руху українського
  селянства в історіографії.

 • КУДИНОВ Д.В. – Кандидат історичних наук, доцент,  Київський національний університет ім. Тараса шевченка (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.