ФАХОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПОЛЯКІВ В УМОВАХ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

МАКСИМОВ О.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

На основі статистичних матеріалів, періодики та інших джерел розглянуто кадрову політику російської влади на Правобережній Україні у відношенні до регіональної еліти в умовах судової реформи 1864 р. Встановлено шляхи переміщення випускників-поляків юридичного факультету університету Св. Володимира до судових органів поза межами правобережних губерній, що ставало результатом цілеспрямованої політики російської влади з недопущення поляків до служби у пореформених судах Правобережжя. Висвітлено основні шляхи залучення чиновництва до судових органів краю з російських та лівобережних губерній.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

МАКСИМОВ О.В. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, асистент кафедри історії України (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]