СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ РАДІОБІОЛОГІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

МАЙДЕБУРА О.П.

 • У публікації висвітлено передумови започаткування становлення та розвиток
  радіобіологічних досліджень в Одесі. Розвиток радіобіологічних досліджень на півдні
  України бере початок з Новоросійського університету в Одесі, на кафедрі фізики,
  хімії і медичного факультету. Великий вплив на ці дослідження в Одесі мали наукові
  школи М.Д.Пільчикова, Я.М.Розенблата, радіобіологічні дослідження Я.І.Камінського,
  Ю.Д.Дубового, біологічні дослідження, які проводилися в Од еському науково-дослідному рентген-онкологічному інституті під керівництвом М.М.Ісаченка.

 • МАЙДЕБУРА О.П. – Національний університет біоресурсів та природокористування, кандидат біологічних наук, доцент (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.