СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ РАДІОБІОЛОГІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

МАЙДЕБУРА О.П.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У публікації висвітлено передумови започаткування становлення та розвиток
радіобіологічних досліджень в Одесі. Розвиток радіобіологічних досліджень на півдні
України бере початок з Новоросійського університету в Одесі, на кафедрі фізики,
хімії і медичного факультету. Великий вплив на ці дослідження в Одесі мали наукові
школи М.Д.Пільчикова, Я.М.Розенблата, радіобіологічні дослідження Я.І.Камінського,
Ю.Д.Дубового, біологічні дослідження, які проводилися в Од еському науково-дослідному рентген-онкологічному інституті під керівництвом М.М.Ісаченка.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

МАЙДЕБУРА О.П. – Національний університет біоресурсів та природокористування, кандидат біологічних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]